...

Zakres procedur specjalnych

Agencja celna uk

Swobodny obieg 

Ta zasada dotyczy nie tylko towarów wyprodukowanych w Unii, ale także towarów przywożonych, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu po zapłaceniu należności celnych przywozowych, które są im obciążone.

Cel i zakres procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu: Głównym celem dopuszczenia do swobodnego obrotu jest dopełnienie wszystkich formalności przywozowych, aby towary mogły być sprzedawane na rynku unijnym tak samo jak każdy inny produkt wyprodukowany w UE. Dopuszczenie do swobodnego obrotu nadaje towarom spoza UE status towarów unijnych.

Odprawa czasowa: „Odprawa czasowa” pozwala na tymczasowe wprowadzenie towarów do Unii z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. Przykłady zastosowania tej procedury to towary przywożone na potrzeby wystawienia na targach lub udziału w pokazie muzycznym. W pewnych sytuacjach nie jest wymagane dopełnienie formalności celnych, jak w przypadku odprawy czasowej środków transportu. Do odprawy czasowej można użyć Karnetu ATA lub CPD.

Zastosowanie końcowe: „Końcowe przeznaczenie” to procedura celna, która pozwala na dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu w UE z obniżoną lub zerową stawką celną ze względu na ich specyficzne przeznaczenie. Promuje ona przywóz pewnych towarów z korzystnymi stawkami celnymi, jeśli są one przeznaczone do określonych celów, takich jak budowa statków, statków powietrznych do użytku cywilnego czy platform wiertniczych.

Uszlachetnianie czynne: Uszlachetnianie czynne polega na tym, że towary spoza UE są przywożone w celu przetworzenia na obszarze celnym Unii, np. w celach produkcyjnych czy naprawczych. W przypadku ich importu, takie towary są zwolnione z:

  1. Opłat celnych przywozowych
  2. Innych podatków związanych z ich importem, takich jak VAT czy akcyza
  3. Środków polityki handlowej.

Share:

More Posts

Jak uzyskać numer EORI w Polsce: Krok po kroku

Aby zarejestrować się w celu uzyskania numeru EORI w Polsce, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Przejdź na stronę internetową Krajowej Administracji Skarbowej (KAS): https://puesc.gov.pl/en/ Utwórz

Znakowanie CE i UKCA w Wielkiej Brytanii:

Znakowanie CE i UKCA w Wielkiej Brytanii:

Rząd Wielkiej Brytanii postanowił przedłużyć uznawanie znakowania CE dla większości towarów wprowadzanych na rynek w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony, po grudniu 2024 roku. Dotyczy

Send Us A Message