...

Co to jest procedura tranzytowa i kiedy jest stosowana?

dokument t1 odprawa celna,

Co to jest procedura tranzytowa i kiedy jest stosowana?

Procedura tranzytowa jest jednym z kluczowych elementów międzynarodowego handlu i logistyki, umożliwiającym przemieszczanie towarów przez granice różnych państw bez konieczności płacenia ceł i podatków w każdym kraju tranzytowym. Procedura ta jest niezbędna do efektywnego funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, szczególnie w kontekście Unii Europejskiej (UE) oraz innych międzynarodowych stref handlowych.

Definicja Procedury Tranzytowej

Procedura tranzytowa (znana także jako procedura tranzytu unijnego – UT) jest specjalnym trybem przewozu towarów przez terytorium UE oraz przez kraje spoza UE, który pozwala na przesunięcie płatności należności celnych i innych opłat do momentu, gdy towary dotrą do swojego miejsca przeznaczenia. Celem tej procedury jest ułatwienie międzynarodowego handlu, zmniejszając konieczność płacenia opłat celnych na granicach podczas tranzytu towarów.

Rodzaje Procedury Tranzytowej

1. Tranzyt zewnętrzny (T1)

Tranzyt zewnętrzny odnosi się do przewozu towarów niewspólnotowych (czyli pochodzących spoza UE) przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich UE. Opłaty celne są zawieszane do momentu dotarcia towarów do miejsca przeznaczenia, gdzie następuje odprawa celna. Procedura T1 jest stosowana, aby umożliwić przemieszczanie towarów przez UE bez konieczności uiszczania opłat na każdej granicy.

2. Tranzyt wewnętrzny (T2)

Tranzyt wewnętrzny dotyczy towarów wspólnotowych (pochodzących z UE), które są przewożone przez terytorium państwa trzeciego, a następnie wracają na terytorium UE. Procedura ta pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania towarów, które są tymczasowo wywożone poza UE, a następnie przywożone z powrotem.

Dokumentacja Wymagana do Procedury Tranzytowej

Aby rozpocząć procedurę tranzytową, niezbędne są następujące dokumenty:

 1. Karnet TIR: Używany dla przewozów międzynarodowych, które korzystają z systemu TIR. Karnet TIR pozwala na przewóz towarów przez wiele krajów z minimalnymi formalnościami celnymi.
 2. Karnet ATA: Używany dla towarów czasowo importowanych i eksportowanych, np. na potrzeby targów, wystaw czy prac badawczych.
 3. Deklaracja tranzytowa: W systemie NCTS (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy), który jest elektronicznym systemem zarządzania tranzytem w UE.
 4. Dokumentacja przewozowa: Takie jak list przewozowy CMR, który jest standardowym dokumentem w międzynarodowym transporcie drogowym.

Korzyści z Procedury Tranzytowej

 1. Opóźnienie płatności celnych: Należności celne i inne opłaty są odroczone do momentu, gdy towary dotrą do miejsca przeznaczenia.
 2. Ułatwienia w handlu międzynarodowym: Procedura ułatwia przewóz towarów przez kilka krajów bez potrzeby uiszczania opłat na każdej granicy, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces logistyczny.
 3. Bezpieczeństwo celne: Towary są monitorowane przez systemy celne, co zmniejsza ryzyko oszustw i zwiększa bezpieczeństwo handlu.

Kiedy Stosuje się Procedurę Tranzytową?

Procedura tranzytowa jest stosowana w różnych scenariuszach:

Przewóz towarów przez różne państwa członkowskie UE

Kiedy towary są przewożone z jednego państwa członkowskiego do innego, przejeżdżając przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich. Przykładem może być transport towarów z Polski do Hiszpanii przez Niemcy i Francję.

Tranzyt zewnętrzny (T1)

Kiedy towary niewspólnotowe są przewożone przez terytorium UE. Na przykład, towary importowane z Chin przez port w Rotterdamie, które następnie mają być dostarczone do Polski.

Tranzyt wewnętrzny (T2)

Kiedy towary wspólnotowe są przewożone przez terytorium państwa trzeciego, a następnie wracają na terytorium UE. Przykładem może być przewóz towarów z Włoch do Grecji przez Szwajcarię.

Specjalne Wymagania i Środki Bezpieczeństwa

W ramach procedury tranzytowej, istnieje szereg specjalnych wymagań i środków bezpieczeństwa, które muszą być spełnione:

 • Odpowiednie oznakowanie i plombowanie towarów: Aby zapewnić, że towary nie są manipulowane podczas tranzytu.
 • Śledzenie przesyłek: Dzięki systemowi NCTS, który pozwala na monitorowanie ruchu towarów w czasie rzeczywistym.
 • Gwarancje celne: Przewoźnik może być zobowiązany do złożenia gwarancji celnej, która pokrywa potencjalne należności celne w przypadku naruszenia przepisów.

Konsekwencje Naruszenia Procedur Tranzytowych

Naruszenie procedur tranzytowych może prowadzić do poważnych konsekwencji:

 • Kary finansowe: Grzywny i dodatkowe opłaty celne mogą być nałożone na przewoźnika.
 • Konfiskata towarów: Towary mogą zostać zatrzymane lub skonfiskowane przez organy celne.
 • Opóźnienia i dodatkowe kontrole: Naruszenia mogą prowadzić do opóźnień w dostawie oraz dodatkowych kontroli celnych.

Praktyczne Przykłady Zastosowania

 1. Przemysł motoryzacyjny: Przewóz części samochodowych z Turcji przez Grecję do Niemiec.
 2. Przemysł elektroniczny: Transport komponentów elektronicznych z Chin przez Holandię do Polski.
 3. Branża spożywcza: Import owoców tropikalnych z Ekwadoru przez Hiszpanię do Francji.

Podsumowanie

Procedura tranzytowa jest niezbędnym narzędziem w międzynarodowym handlu, umożliwiającym efektywne przemieszczanie towarów przez różne kraje bez konieczności płacenia ceł na każdym etapie tranzytu. Dzięki tej procedurze, firmy mogą zoptymalizować swoje procesy logistyczne, redukując koszty i czas potrzebny na dostarczenie towarów do klientów.

Jeśli masz pytania dotyczące procedury tranzytowej lub potrzebujesz wsparcia w jej realizacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem ekspertów, którzy są gotowi pomóc w każdej kwestii związanej z odprawą celną.

Najczęściej Zadawane Pytania 

Jako broker celny zdajemy sobie sprawę, że procedury celne mogą być skomplikowane i wymagają dokładnej znajomości przepisów. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące odprawy celnej tranzytowej, które mogą być przydatne dla każdego przedsiębiorcy.

1. Co to jest procedura tranzytowa i kiedy jest stosowana?

Procedura tranzytowa (procedura tranzytowa unijna – UT) jest specjalnym trybem przewozu towarów przez terytorium Unii Europejskiej (UE) oraz państw spoza UE, który pozwala na przesunięcie należności celnych i innych opłat do momentu, gdy towary dotrą do swojego miejsca przeznaczenia. Procedura ta ma na celu ułatwienie międzynarodowego handlu, redukując konieczność uiszczania opłat celnych na granicach podczas tranzytu towarów.

Kiedy stosuje się procedurę tranzytową?

 • Przewóz towarów przez różne państwa członkowskie UE: Towary przewożone z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, przejeżdżając przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich.
 • Tranzyt zewnętrzny (T1): Towary niewspólnotowe przewożone przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich UE. Opłaty celne są zawieszane do momentu dotarcia towarów do miejsca przeznaczenia, gdzie będą odprawione celnie.
 • Tranzyt wewnętrzny (T2): Towary wspólnotowe przewożone przez terytorium państwa trzeciego, a następnie wracające na terytorium UE. Procedura ta umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania.

2. Jakie dokumenty są wymagane do rozpoczęcia procedury tranzytowej?

Aby rozpocząć procedurę tranzytową, niezbędne są następujące dokumenty:

 • Karnet TIR: Dla przewozów międzynarodowych korzystających z systemu TIR.
 • Karnet ATA: Dla towarów czasowo importowanych i eksportowanych.
 • Deklaracja tranzytowa: W systemie NCTS (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy).
 • Dokumentacja przewozowa: np. list przewozowy CMR.

3. Jakie są różnice między tranzytem T1 a T2?

Tranzyt T1 i T2 mają różne zastosowania w zależności od rodzaju towarów:

 • Tranzyt T1: Dotyczy towarów spoza UE. Umożliwia przesunięcie opłat celnych do momentu, gdy towary dotrą do miejsca przeznaczenia.
 • Tranzyt T2: Dotyczy towarów pochodzących z UE, które są przewożone przez państwa trzecie i wracają na terytorium UE, unikając podwójnego opodatkowania.

4. Jak długo może trwać tranzyt celny?

Czas trwania tranzytu celnego zależy od trasy i warunków przewozu. Każdy kraj ma swoje przepisy, ale ważne jest, aby towary dotarły do miejsca przeznaczenia w ustalonym terminie, aby uniknąć kar i dodatkowych opłat.

5. Czy są specjalne wymagania dotyczące opakowań w transporcie tranzytowym?

Tak, towary muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo podczas transportu i spełniać wymagania celne oraz przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, jeśli takie są przewożone.

6. Jak obliczane są gwarancje dla tranzytu celnego?

Gwarancje są obliczane na podstawie wartości towarów i potencjalnych opłat celnych. Mogą być one zabezpieczone w formie gotówki lub zobowiązania złożonego przez gwaranta.

7. Co się stanie, jeśli towary nie zostaną przewiezione w wyznaczonym czasie?

Może to prowadzić do kar finansowych, dodatkowych opłat, konfiskaty towarów, a także problemów z dalszą odprawą celną i utratą preferencji celnych.

8. Jak mogę śledzić przesyłkę w tranzycie?

Przesyłki w tranzycie można śledzić za pomocą systemów monitorowania oferowanych przez przewoźników oraz przez systemy celne, takie jak NCTS.

9. Czy mogę zmienić punkt przeznaczenia lub trasę podczas tranzytu?

Tak, ale zmiany muszą być zgłoszone i zatwierdzone przez organy celne, aby uniknąć naruszenia procedur tranzytowych.

10. Jakie są konsekwencje naruszenia procedur tranzytowych?

Naruszenie procedur może prowadzić do grzywien, konfiskaty towarów, opóźnień w dostawie, zwiększonych kosztów oraz utraty zaufania i problemów z przyszłymi przewozami.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to