...

Numer EORI: Klucz do importu do Wielkiej Brytanii

numer EORI

Co to jest numer EORI?

Numer EORI (Economic Operators Registration and Identification number) jest wymagany, jeśli przewozisz towary:

 • pomiędzy Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią) lub Wyspą Man a innymi krajami (w tym UE)
 • pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną
 • pomiędzy Wielką Brytanią a Wyspami Normandzkimi
 • pomiędzy Irlandią Północną a krajami spoza UE

Numer EORI jest również wymagany do rejestracji na licencję eksportową w systemie SPIRE. Nie potrzebujesz numeru EORI, jeśli przewozisz towary, które są jednocześnie:

 • towarami niekontrolowanymi
 • do użytku osobistego

Jak zdobyć numer EORI?

Aby uzyskać numer EORI, Twoja firma zazwyczaj musi mieć siedzibę w kraju, do którego chcesz importować lub z którego chcesz eksportować – nazywa się to „byciem ustanowionym”. Twoja siedziba musi być jednym z następujących:

 • zarejestrowane biuro
 • centralna siedziba
 • stałe miejsce prowadzenia działalności – pomieszczenia, w których odbywają się niektóre z Twoich działań związanych z cłem, a Twoje zasoby HR i techniczne są na stałe zlokalizowane

Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w kraju, do którego przewozisz towary lub z którego je przewozisz, nadal powinieneś uzyskać numer EORI, jeśli:

 • składasz deklarację celną dla tranzytu
 • składasz deklarację celną na tymczasowe przyjęcie
 • składasz wniosek o decyzję celną
 • składasz deklarację podsumowującą wejście
 • składasz deklarację podsumowującą wyjście
 • składasz deklarację o tymczasowym przechowywaniu
 • uzyskujesz gwarancję celną dla deklaracji o tymczasowym przyjęciu lub deklaracji o ponownym wywozie
 • działasz jako przewoźnik transportujący towary drogą morską, śródlądową lub powietrzną
 • działasz jako przewoźnik podłączony do systemu celnego i chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące składania lub zmiany deklaracji podsumowujących wejście
 • masz siedzibę w kraju tranzytowym, gdzie składana jest deklaracja zamiast deklaracji podsumowującej wejście lub jest używana jako deklaracja przed wyjazdem

Jeśli nie jesteś uprawniony do złożenia wniosku o numer EORI samodzielnie, musisz wyznaczyć osobę do zajmowania się cłem w Twoim imieniu. Osoba, którą wyznaczysz, będzie musiała uzyskać numer EORI zamiast Ciebie.

Jeśli masz siedzibę na Wyspach Normandzkich i przewozisz towary do lub z Wielkiej Brytanii, nie potrzebujesz numeru EORI. Będziesz potrzebować numer EORI, jeśli korzystasz z systemów celnych HMRC, takich jak Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF).

Kiedy będziesz potrzebować numeru EORI?

Będziesz potrzebować numeru EORI, jeśli:

 • wyznaczysz kogoś do zajmowania się cłem za Ciebie i jesteś „ustanowiony” w kraju, do którego importujesz lub z którego eksportujesz
 • składasz deklaracje celne – sprawdź, czy jesteś uprawniony do składania deklaracji celnej
 • korzystasz z systemów celnych, takich jak system CHIEF
 • i Import Control System Northern Ireland (ICS NI)
 • składasz wniosek o decyzję celną

Pamiętaj, że powyższe informacje są ogólnymi wytycznymi i mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności Twojej firmy. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z doradcą celnym lub prawnym, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące Twojej sytuacji.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to