...

Ulga w zakresie uszlachetniania czynnego i biernego (IPR i OPR)

Ulga w uszlachetnianiu czynnym

Ulga w zakresie uszlachetniania czynnego i biernego (IPR i OPR) to procedury celne, które pozwalają firmom na importowanie towarów z zagranicy w celu przeprowadzenia na nich określonych operacji, takich jak produkcja, naprawa lub uszlachetnianie, bez konieczności płacenia cła i podatków związanych z importem na etapie importu.

Poniżej przedstawiam procesy związane z IPR i OPR:

1. Proces IPR (Inward Processing Relief): IPR pozwala na importowanie towarów z poza terytorium Unii w celu przeprowadzenia na nich jednej lub więcej operacji przetwarzania, na przykład w celu produkcji lub naprawy. Gdy towary są importowane, nie podlegają one:

  • Cłu importowemu
  • Innym podatkom związanym z ich importem, takim jak VAT i/lub akcyza.
  • Środkom polityki handlowej.

2. Proces OPR (Outward Processing Relief): OPR pozwala na tymczasowe wywożenie towarów z Unii w celu przeprowadzenia na nich operacji przetwarzania lub naprawy, a następnie ponowne importowanie tych towarów z częściowym lub całkowitym zwolnieniem z cła.

3. Autoryzacja: Aby skorzystać z procedury IPR lub OPR, potrzebna jest autoryzacja od władz celnych. Wymagania do uzyskania takiej autoryzacji obejmują:

  • Bycie zarejestrowanym na terytorium celnym Unii.
  • Zapewnienie odpowiednich gwarancji prawidłowego przeprowadzenia operacji.
  • Zapewnienie gwarancji, w przypadku gdy może powstać dług celny lub inne opłaty.
  • Przeprowadzenie operacji przetwarzania na towarach lub zorganizowanie ich przeprowadzenia.

4. Płatność cła: Jeżeli przetworzone produkty zostaną wprowadzone do wolnego obrotu, firma może ubiegać się o zapłatę cła według stawki i wartości celnej obowiązującej dla importowanych towarów w momencie przyjęcia ich deklaracji celnej. W przeciwnym razie, cło i VAT importowy będą obliczane według stawki i wartości celnej przetworzonych produktów w momencie ich wprowadzenia do wolnego obrotu.

5. Korzyści z IPR i OPR: Korzyści z IPR i OPR są widoczne na przykładzie sprzedaży za granicą produktów, które powstają z przetwarzania i montażu w UE importów. Na przykład, z 160 miliardów euro wartości eksportu pojazdów motorowych z UE w 2011 roku, prawie 43% (69 miliardów euro) stanowił eksport pojazdów motorowych, które zostały wyprodukowane w ramach procedury przetwarzania wewnętrznego, czyli były to w zasadzie samochody zmontowane w Europie z części i komponentów importowanych z reszty świata. Ten przykład pokazuje, jak ważna może być procedura przetwarzania wewnętrznego dla firm w UE.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to