...

Jak prawidłowo kalkulować cło? Proces płacenia cła w UK

Proces płacenia cła w UK

Pierwszym krokiem w procesie kalkulacji cła jest identyfikacja odpowiedniego kodu towarowego, znanego również jako Commodity Code. To kluczowy element, bez którego nie można przeprowadzić dalszych kroków. Szczegółowe informacje na temat kodów towarowych znajdują się w naszym dedykowanym artykule.

Następnie, musimy przeliczyć wartość towaru na funty brytyjskie (GBP). Do tego celu używamy oficjalnych kursów walut, które są publikowane co miesiąc przez brytyjskie władze celne.

Trzeci krok to obliczenie „Value for Customs Duty”, czyli wartości, od której obliczane jest cło. Istnieje pięć metod wyliczania tej wartości, a każda z nich jest stosowana w określonej kolejności. Jeżeli nie można zastosować pierwszej metody, przechodzimy do drugiej, a jeżeli ta nie jest możliwa – do trzeciej, i tak dalej. Wszystkie dowody potwierdzające zastosowanie odpowiedniej metody muszą być przechowywane przez okres czterech lat.

Po obliczeniu „Value for Customs Duty”, możemy przystąpić do obliczania kwoty cła. Cło oblicza się od wartości „Value for Customs Duty”, pomnożonej przez stawkę odpowiedniej taryfy celnej. W tym miejscu warto zauważyć, że nie uwzględniamy podatku VAT od importu.

Po obliczeniu kwoty cła do zapłaty, ostatnim krokiem jest oczywiście jej opłacenie.

Aby opłacić cło, potrzebny będzie numer referencyjny deklaracji celnej (CDSI), który jest nadawany podczas składania deklaracji. Numer ten składa się z ciągu 12 cyfr i liter, poprzedzonych literami 'CDSI’. Każda deklaracja ma nadany oddzielny numer.

Płatność można zrealizować na wiele sposobów, w tym przez system Bacs, CHAPS, bankowość internetową lub telefoniczną. Możliwe jest również dokonanie płatności kartą debetową lub firmową kartą kredytową, a także czekiem.

Czas, w którym płatność dotrze do HMRC, zależy od wybranej metody płatności. W przypadku płatności przez bankowość internetową, telefoniczną, CHAPS, czy kartą, płatność jest księgowana tego samego lub następnego dnia. Jeżeli płatność zostanie zrealizowana przez Bacs, czas ten może się wydłużyć do trzech dni roboczych.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to