...

Co to jest procedura tranzytowa i kiedy jest stosowana?

T1

Procedura tranzytowa (procedura tranzytowa unijna – UT) jest specjalnym trybem przewozu towarów przez terytorium Unii Europejskiej (UE) oraz państw spoza UE, który pozwala na przesunięcie należności celnych i innych opłat do momentu, gdy towary dotrą do swojego miejsca przeznaczenia. Procedura ta ma na celu ułatwienie międzynarodowego handlu, redukując konieczność uiszczania opłat celnych na granicach podczas tranzytu towarów.

Kiedy stosuje się procedurę tranzytową?

Procedura tranzytowa jest stosowana w następujących przypadkach:

 1. Przewóz towarów przez różne państwa członkowskie UE:

  • Towary przewożone z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, przejeżdżając przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich.
 2. Tranzyt zewnętrzny (T1):

  • Towary niewspólnotowe (niepochodzące z UE) przewożone przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich UE. Opłaty celne są zawieszane do momentu dotarcia towarów do miejsca przeznaczenia, gdzie będą odprawione celnie.
 3. Tranzyt wewnętrzny (T2):

  • Towary wspólnotowe (pochodzące z UE) przewożone przez terytorium państwa trzeciego, a następnie wracające na terytorium UE. Procedura ta umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Dokumentacja wymagana do procedury tranzytowej

Aby rozpocząć procedurę tranzytową, niezbędne są następujące dokumenty:

 • Karnet TIR (dla przewozów międzynarodowych, które korzystają z systemu TIR).
 • Karnet ATA (dla towarów czasowo importowanych i eksportowanych).
 • Deklaracja tranzytowa (w systemie NCTS – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy).
 • Dokumentacja przewozowa (np. list przewozowy CMR).

Korzyści wynikające z procedury tranzytowej

 • Opóźnienie płatności celnych: Należności celne i inne opłaty są odroczone do momentu, gdy towary dotrą do miejsca przeznaczenia.
 • Ułatwienia w handlu międzynarodowym: Procedura ułatwia przewóz towarów przez kilka krajów bez potrzeby uiszczania opłat na każdej granicy.
 • Bezpieczeństwo celne: Towary są monitorowane przez systemy celne, co zmniejsza ryzyko oszustw i zwiększa bezpieczeństwo handlu.

Procedura tranzytowa jest kluczowa dla płynnego przepływu towarów w międzynarodowym handlu, minimalizując formalności celne i związane z nimi koszty oraz czas.

Co Się Dzieje, Gdy Towary w Tranzycie Nie Zostaną Przewiezione na Czas?

Transport tranzytowy jest kluczowym elementem międzynarodowego handlu, ale co się dzieje, gdy towary nie dotrą do celu w wyznaczonym czasie? Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konsekwencji opóźnień w tranzycie towarów.

1. Co się dzieje, gdy towary nie zostaną przewiezione w wyznaczonym czasie?

Jeśli towary nie dotrą do celu w wyznaczonym czasie, mogą wystąpić różne konsekwencje w zależności od przepisów celnych i procedur obowiązujących w danym kraju. Może to prowadzić do przedłużenia procedury tranzytowej, nałożenia kar finansowych, przepadku towarów, problemów z dalszą odprawą celną oraz utraty preferencji celnych.

2. Co to jest przedłużenie procedury tranzytowej?

W przypadku opóźnienia przewozu, przewoźnik powinien jak najszybciej zgłosić to do odpowiedniego urzędu celnego. Urząd celny może wówczas przedłużyć termin tranzytu, jeżeli zostaną przedstawione uzasadnione powody opóźnienia.

3. Jakie kary finansowe mogą zostać nałożone za nieprzestrzeganie terminów tranzytu?

Przewoźnik może być obciążony karami finansowymi za nieprzestrzeganie terminów tranzytu. Wysokość kar zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Mogą one obejmować grzywny oraz dodatkowe opłaty związane z przechowywaniem towarów w magazynach celnych lub opłaty za nadzór celny.

4. Co się stanie, jeśli towary pozostaną w tranzycie znacznie dłużej niż przewidziany termin?

Jeśli towary pozostaną w tranzycie znacznie dłużej niż przewidziany termin i nie zostaną podjęte żadne kroki w celu ich przewozu lub zgłoszenia do urzędu celnego, mogą one zostać uznane za porzucone i podlegać przepadkowi na rzecz państwa.

5. Jakie problemy mogą wystąpić przy dalszej odprawie celnej w przypadku opóźnień w tranzycie?

Opóźnienia w tranzycie mogą skomplikować dalszą odprawę celną, prowadząc do dodatkowych kontroli, które mogą opóźnić dalszy transport towarów. Mogą także wystąpić komplikacje w dokumentacji celnej, co może wpłynąć na cały proces logistyczny.

6. Co to jest utrata preferencji celnych?

Utrata preferencji celnych oznacza, że towary mogą stracić preferencyjny status celny w przypadku opóźnień. Może to prowadzić do naliczenia wyższych ceł i podatków, co zwiększa koszty importu lub eksportu.

7. Jak można uniknąć tych problemów?

Aby uniknąć problemów związanych z opóźnieniami w tranzycie, ważne jest, aby:

 • Regularnie monitorować status przesyłki.
 • Szybko zgłaszać wszelkie opóźnienia do odpowiednich urzędów celnych.
 • Upewnić się, że wszystkie dokumenty są kompletnie i poprawnie wypełnione.
 • Korzystać z usług doświadczonych przewoźników i brokerów celnych, którzy mogą pomóc w nawigowaniu przez procedury celne.

Jakie są różnice między tranzytem T1 a T2?

Tranzyt T1 i T2 to dwa różne rodzaje procedur tranzytowych stosowanych w Unii Europejskiej, które mają na celu uproszczenie przemieszczania towarów przez terytorium Unii. Oto główne różnice między nimi:

Tranzyt T1:

 1. Rodzaj towarów:

  • Dotyczy towarów spoza Unii Europejskiej, które nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu w UE. Mogą to być towary przewożone przez obszar celny UE w celu dalszej dostawy poza UE lub do celów importu po zakończeniu tranzytu.
 2. Zastosowanie:

  • Stosowany dla towarów, które nie mają unijnego statusu celnego (czyli towarów, które nie pochodzą z UE i nie zostały wprowadzone do swobodnego obrotu w UE).
 3. Cel:

  • Umożliwia przewóz towarów pod nadzorem celnym bez konieczności płacenia ceł i podatków do momentu, gdy towar osiągnie miejsce docelowe w UE lub poza nią.

Tranzyt T2:

 1. Rodzaj towarów:

  • Dotyczy towarów unijnych, które już zostały dopuszczone do swobodnego obrotu w UE, ale są przemieszczane przez kraje trzecie (spoza UE) lub przez niektóre specjalne obszary celne (np. Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Normandzkie).
 2. Zastosowanie:

  • Stosowany dla towarów, które mają unijny status celny, ale są przewożone przez obszary, gdzie status ten może wymagać potwierdzenia.
 3. Cel:

  • Umożliwia przemieszczanie towarów między różnymi częściami UE, przez kraje trzecie, bez utraty ich unijnego statusu celnego.

Podsumowanie:

 • T1: Dotyczy towarów spoza UE, nie mających statusu unijnego, umożliwiając ich przewóz pod nadzorem celnym.
 • T2: Dotyczy towarów unijnych, pozwalając na ich przewóz przez kraje trzecie lub specjalne obszary celne bez utraty statusu unijnego.

Obie procedury mają na celu ułatwienie międzynarodowego handlu i przemieszczania towarów, minimalizując jednocześnie ryzyko celne i finansowe dla przedsiębiorstw.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to