...

Przewożenie Zwierząt Domowych z Krajów Spoza UE – Co Musisz Wiedzieć

Przewóz Zwierząt Domowych z Zagranicy do UE
Przewóz zwierząt domowych z krajów spoza Unii Europejskiej jest możliwy, ale wymaga spełnienia szeregu ściśle określonych warunków. Oto kluczowe informacje, które pomogą Ci przygotować się do przemieszczenia zwierzęcia, zapewniając jego bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami.

Warunki Wymagane dla Przewożenia Zwierząt

  1. Znakowanie Zwierzęcia: Zwierzę domowe, takie jak pies, kot lub fretka, musi być oznaczone transponderem (mikroczipem), który spełnia specyfikacje określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 576/2013.
  2. Szczepienie przeciwko Wściekliźnie: Każde zwierzę domowe musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie powinno być wykonane, gdy zwierzę ma co najmniej 12 tygodni i nie wcześniej niż w dniu wszczepienia transpondera. Ważność szczepienia zaczyna się nie wcześniej niż 21 dni od daty pierwszego szczepienia, a każde kolejne musi być przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego.
  3. Test na Przeciwciała przeciw Wściekliźnie: Badanie miareczkowania przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny powinno być przeprowadzone co najmniej 30 dni po szczepieniu i nie mniej niż trzy miesiące przed przemieszczeniem. Test musi wykazać poziom przeciwciał równy lub wyższy niż 0,5 IU/ml i być wykonany w zatwierdzonym laboratorium.
  4. Leczenie przeciw Echinococcus multilocularis: Tylko psy muszą być poddane leczeniu przeciwko temu pasożytowi w określonym czasie przed wjazdem do niektórych państw członkowskich lub do Norwegii. Leczenie musi być potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.
  5. Świadectwo Zdrowia i Oświadczenie: Towarzyszyć zwierzęciu musi świadectwo zdrowia, wystawione i zatwierdzone przez upoważnionego lekarza weterynarii, oraz pisemne oświadczenie właściciela o niekomercyjnym charakterze przemieszczenia.

Wyjątki i Specjalne Przypadki

  • Zwierzęta w większej liczbie niż pięć: Jeśli przewozisz więcej niż pięć zwierząt, muszą one spełniać warunki zdrowotne jak przy komercyjnym przywozie.
  • Zwierzęta oznakowane tatuażem: Zwierzęta, które zostały oznakowane tatuażem przed 3 lipca 2011 r., są dopuszczalne, jeśli tatuaż jest wyraźnie czytelny.
  • Młode zwierzęta: Niektóre kraje UE mogą zezwalać na przemieszczanie młodych zwierząt, które nie spełniają wszystkich wymogów szczepień.

Jak Załatwić Formalności?

Zgłoszenie należy złożyć w odpowiednim urzędzie celno-skarbowym lub przez system elektroniczny, jeśli taka opcja jest dostępna. Procedura powinna być rozpoczęta odpowiednio wcześnie, aby wszystkie wymagane dokumenty i badania były gotowe przed planowanym terminem przemieszczenia.

Dla Klientów Przeprowadzających Się z Zwierzętami

Jeśli planujesz przesiedlenie i chcesz zabrać ze sobą zwierzęta, pamiętaj, aby spełnić wszystkie wymagane warunki. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno zwierząt, jak i innych osób oraz dla uniknięcia problemów na granicy.Więcej informacji o przepisach dotyczących przewozu roślin znajdziesz na stronie Gov.pl.Pamiętaj, że przestrzeganie tych zasad jest kluczowe nie tylko dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego zwierzęcia, ale także dla zapewnienia zgodności z międzynarodowymi przepisami ochrony zdrowia publicznego i zwierzęcego.

Więcej postów

ksport maszyn rolniczych, fitocertyfikat, standardy sanitarne UE, inspekcja zdrowia roślin, kod towarowy, system TRACES NT, CHED-PP,

Procedury Eksportowe dla Maszyn Rolniczych

Dla procedur eksportowych w Wielkiej Brytanii dotyczących zarówno nowych, jak i używanych maszyn rolniczych oraz leśnych, nie wymaga się certyfikatów zdrowotności roślin dla nowych maszyn