...

10 najczęstszych błędów w dokumentacji celnej między UE a UK i jak ich unikać

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy między Unią Europejską (UE) a Wielką Brytanią (UK) po Brexicie stał się wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Poprawna dokumentacja celna jest kluczowa do płynnego przepływu towarów przez granice. Błędy w dokumentacji mogą prowadzić do opóźnień, dodatkowych kosztów, a nawet sankcji. Oto 10 najczęstszych błędów w dokumentacji celnej między UE a UK i wskazówki, jak ich unikać.

1. Niekompletne lub błędne klasyfikacje taryfowe

Niewłaściwa klasyfikacja towarów według Nomenklatury Scalonej (CN) może prowadzić do nieprawidłowych opłat celnych.

Rozwiązanie: Skorzystaj z usług eksperta ds. klasyfikacji towarów lub narzędzi online oferowanych przez służby celne.

2. Błędy w wartości deklarowanej towaru

Niedokładne określenie wartości towarów może być interpretowane jako próba uniknięcia należności celnych.

Rozwiązanie: Upewnij się, że wartość deklarowana odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową towaru, uwzględniając wszystkie składniki ceny.

3. Brak pełnych informacji o nadawcy lub odbiorcy

Dokumentacja musi zawierać kompletny zestaw informacji o nadawcy i odbiorcy.

 Rozwiązanie: Sprawdź, czy wszystkie wymagane dane są kompletnie i poprawnie wprowadzone do dokumentacji.

4. Niewystarczająca dokumentacja wspierająca

Brak faktur handlowych, certyfikatów pochodzenia czy innych wymaganych dokumentów wspierających może spowodować zatrzymanie przesyłki.

 Rozwiązanie: Przed wysyłką upewnij się, że dysponujesz wszystkimi wymaganymi dokumentami.

5. Niezrozumienie zasad pochodzenia towarów

Zasady określające pochodzenie towarów są kluczowe przy korzystaniu z preferencyjnych stawek celnych. 

Rozwiązanie: Zapoznaj się z zasadami pochodzenia i upewnij się, że Twoje towary je spełniają.

6. Ignorowanie lokalnych przepisów i regulacji

Każdy kraj może mieć specyficzne wymagania dotyczące importu i eksportu. Rozwiązanie: Zasięgnij informacji na temat lokalnych przepisów w krajach UE i UK.

7. Brak licencji eksportowych lub importowych

Niektóre towary wymagają specjalnych licencji. 

Rozwiązanie: Sprawdź, czy towary, które chcesz wysłać, wymagają licencji i zaaplikuj o nią w odpowiednim czasie.

8. Niewłaściwe użycie Incoterms

Niepoprawne lub niejasne użycie Incoterms może prowadzić do nieporozumień co do odpowiedzialności za opłaty celne i transport. Rozwiązanie: Wybierz najbardziej odpowiedni Incoterm dla swojej transakcji i upewnij się, że obie strony go rozumieją.

9. Przeterminowanie lub brak aplikacji o zwrot cła

Niektórych przypadkach możliwy jest zwrot zapłaconego cła. 

Rozwiązanie: Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot cła i złoż aplikację w wyznacz

onym terminie.

10. Nieaktualna wiedza o zmieniających się przepisach

Przepisy celne i handlowe mogą ulegać zmianom. 

Rozwiązanie: Regularnie aktualizuj swoją wiedzę o przepisach handlowych i celnym między UE a UK.

Unikanie tych błędów wymaga zarówno dokładności, jak i aktualnej wiedzy o przepisach handlowych. Współpraca z doświadczoną agencją celną może znacząco ułatwić proces, zapewniając, że Twoja firma jest zawsze o krok naprzód w handlu międzynarodowym.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to