...

Jeśli chcesz odzyskać VAT zapłacony w Polsce za towar, który następnie wyeksportujesz do Wielkiej Brytanii, istnieje kilka istotnych kwestii do rozważenia:

Jak odzyskać VAT
* Warunki zwrotu VAT w Polsce: Aby ubiegać się o zwrot VAT w Polsce, musisz być uprawnionym podmiotem z państwa członkowskiego UE. Oznacza to, że musisz:
* Mieć siedzibę swojej działalności gospodarczej na terytorium UE,
* Nie prowadzić działalności w Polsce, ani nie mieć tam stałego miejsca zamieszkania lub pobytu,
* Być zarejestrowanym podatnikiem VAT w państwie członkowskim UE i nie prowadzić określonych rodzajów sprzedaży na terytorium Polski​​.
* Rodzaj wydatków, na które można uzyskać zwrot: Zwrot VATu w Polsce może być przyznany w odniesieniu do towarów i usług zakupionych na terytorium Polski lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu do Polski, jeśli takie towary zostały użyte do celów działalności uprawniającej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego​​.
* Proces ubiegania się o zwrot w Wielkiej Brytanii: Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, możesz ubiegać się o zwrot VATu zapłaconego w państwie członkowskim UE po 1 stycznia 2021 roku. Możesz to zrobić za pośrednictwem:
* Systemu zwrotu VAT UE,
* Procesu dyrektywy UE 13​​.
* Co można odzyskać za pomocą systemu zwrotu VAT UE: Możesz ubiegać się o zwrot VATu na fakturach wyłącznie za towary, nie za usługi ani faktury obejmujące zarówno towary, jak i usługi​​.
* Jak dokonać zwrotu za pomocą systemu zwrotu VAT UE: Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o zwrot znajdziesz w dokumencie „VAT notice 723A”. Jeśli jesteś uprawniony do korzystania z systemu zwrotu VAT UE, ale nie możesz uzyskać dostępu do systemu, powinieneś skontaktować się z HM Revenue & Customs (HMRC) lub sprawdzić odpowiednie wytyczne w celu uzyskania dodatkowych informacji​​.
* Proces dyrektywy UE 13: Jeśli nie jesteś uprawniony do korzystania z systemu zwrotu VAT UE lub poniosłeś VAT, który nie może być odzyskany za pośrednictwem systemu zwrotu VAT UE, musisz skorzystać z procesu dyrektywy UE 13​​.
W przypadku zakupu towaru w Polsce z VAT-em, który następnie wyeksportujesz do Wielkiej Brytanii, możliwość odzyskania zapłaconego VATu zależy od spełnienia powyższych warunków. Jeśli spełniasz wymagania, możesz ubiegać się o zwrot VATu zgodnie z obowiązującymi procedurami.
* Informacje na temat zwrotu VAT w Polsce znajdziesz na stronie polskiego urzędu podatkowego: VAT refunds (SDG).
* Szczegóły dotyczące procesu ubiegania się o zwrot VAT w Wielkiej Brytanii dostępne są na stronie rządu brytyjskiego: How to claim a refund of VAT paid in an EU member state.
Zachęcam do zapoznania się z tymi stronami, aby uzyskać szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące procesu zwrotu VAT.
 

Więcej postów