...

Koszty i Procedury Odprawy Celnej przy Sprowadzaniu Motocykla z Wielkiej Brytanii do Polski

sprowadzanie motocykli z uk

Koszty sprowadzenia motoru z Wielkiej Brytanii do Polski będą zależeć od różnych czynników, w tym wartości motoru, kosztów transportu, stawek celnych i podatków.

Wartość motoru: Cło i podatek VAT są często obliczane na podstawie wartości towaru. Będziesz musiał zadeklarować wartość motoru do celów celnych.

Koszty transportu: Koszty transportu motoru z Wielkiej Brytanii do Polski będą zależały od wybranej metody transportu (np. drogą morską, lotniczą lub lądową) oraz od firmy transportowej.

Stawki celne i podatki: W zależności od regulacji celnych w Polsce, możesz być zobowiązany do zapłacenia cła i podatku VAT od importowanego motoru. Stawki te mogą się różnić w zależności od rodzaju towaru i kraju pochodzenia.

Poniżej znajduje się przykładowa lista dokumentów, które mogą być potrzebne do importu motoru:

– Faktura komercyjna: Ten dokument zawiera szczegółowe informacje o towarze, w tym opis, wartość i kraj pochodzenia.

– Lista przewozowa: Jest to umowa między przewoźnikiem a sprzedawcą dotycząca transportu towarów. Może to być konosament (dla transportu morskiego), lotniczy list przewozowy (dla transportu lotniczego) lub CMR (dla transportu drogowego).

– Deklaracja celna: Ten dokument zawiera szczegółowe informacje o imporcie, które są potrzebne do odprawy celnej.

Cła importowe na używany motocykl zależą od dwóch głównych czynników:

 • Pojemność silnika: To decyduje, czy motocykl mieści się poniżej progu 250cc.
 • Wiek motocykla: To decyduje o stosowanej stawce VAT.

Oto szczegółowy podział cła importowego:

Motocykle o pojemności powyżej 250cc i poniżej 30 lat:

 • Cło importowe: 6% wartości celnej motocykla
 • VAT: 20% (stosowany do sumy ceny zakupu, cła importowego oraz wszelkich kosztów transportu)

Motocykle o pojemności poniżej 250cc i poniżej 30 lat:

 • Cło importowe: 8% wartości celnej motocykla
 • VAT: 20% (stosowany do sumy ceny zakupu, cła importowego oraz wszelkich kosztów transportu)

Motocykle powyżej 30 lat:

 • Cło importowe: 0% (uważane za wolne od cła)
 • VAT: 5% (stosowany do sumy ceny zakupu oraz wszelkich kosztów transportu)

Rejestracja Motocykla w Polsce – Procedura Krok po Kroku:

Po skompletowaniu wszystkich formalności związanych z odprawą celną oraz uiszczeniem niezbędnych opłat celnych i podatkowych, kolejnym istotnym etapem jest rejestracja sprowadzonego motocykla w polskim systemie komunikacyjnym. Oto bardziej szczegółowy przewodnik dotyczący tego procesu:

1. Zgromadzenie Dokumentów

Przed wizytą w urzędzie komunikacyjnym upewnij się, że masz przy sobie wszystkie wymagane dokumenty:

 • Dokumenty z Odprawy Celnej: Potwierdzenie zakończenia procesu importowego i uregulowania wszelkich należności celnych.
 • Dowód Zapłaty Podatków: Faktury VAT lub inne dokumenty potwierdzające zapłatę podatków w związku z importem motocykla.
 • Dowód Rejestracyjny Motocykla: Oryginalny dokument rejestracyjny motocykla z kraju pochodzenia.
 • Polisa Ubezpieczeniowa OC: Ważna polisa OC na motocykl, niezbędna do zarejestrowania pojazdu w Polsce.
 • Raport z Badania Technicznego: Potwierdzenie przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego, które stwierdza, że motocykl spełnia wszystkie wymogi techniczne obowiązujące na terenie Polski.

2. Wizyta w Urzędzie Komunikacyjnym

Wybierz urząd komunikacyjny właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania. Rejestracja motocykla jest możliwa wyłącznie w urzędzie właściwym ze względu na miejsce Twojego zameldowania lub siedzibę firmy (w przypadku pojazdów firmowych).

3. Wniosek o Rejestrację

W urzędzie komunikacyjnym zostanie Ci wręczony wniosek o rejestrację motocykla. Dokładnie wypełnij wniosek, podając wszystkie wymagane informacje o motocyklu oraz swoje dane kontaktowe.

4. Przedstawienie Dokumentów

Przedstaw wszystkie zgromadzone dokumenty pracownikowi urzędu. Urzędnik sprawdzi kompletność i poprawność dokumentów, co jest kluczowe dla dalszego procesu rejestracji.

5. Opłaty Rejestracyjne

Za rejestrację motocykla pobierana jest opłata rejestracyjna, której wysokość może się różnić w zależności od miejsca rejestracji. Będziesz musiał uiścić ją w kasie urzędu lub przelewem bankowym.

6. Otrzymanie Dowodu Rejestracyjnego i Tablic Rejestracyjnych

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uregulowaniu opłat otrzymasz nowy dowód rejestracyjny pojazdu oraz komplet tablic rejestracyjnych. Od tego momentu motocykl jest oficjalnie zarejestrowany w Polsce i gotowy do użytku.

Rejestracja motocykla jest niezbędnym etapem, który legalizuje jego użytkowanie na terenie Polski. Proces ten wymaga dokładności i cierpliwości, ale jest kluczowy dla bezproblemowego korzystania z motocykla w nowym kraju.

W kontekście importu motocykla z Wielkiej Brytanii do Polski, kwestia VAT stanowi jeden z kluczowych elementów procesu odprawy celnej, który wymaga szczegółowej uwagi. Od momentu Brexitu, motocykle sprowadzane do Polski z Wielkiej Brytanii podlegają standardowej stawce VAT, obowiązującej w momencie importu. W Polsce stawka ta wynosi 23% i jest naliczana od sumy wartości celnej motocykla, która obejmuje jego cenę zakupu, koszty transportu oraz cło (jeśli jest stosowane). VAT jest kluczowym elementem kosztów związanych z importem, a jego prawidłowe rozliczenie jest niezbędne dla legalizacji statusu pojazdu na terytorium Polski. Należy również pamiętać, że dokładna wartość VAT może zależeć od szeregu czynników, w tym od dokładnej wyceny pojazdu przez urząd celny, co może wpłynąć na całkowity koszt importu. Dlatego tak ważne jest, aby importerzy byli przygotowani na te koszty i uwzględnili je w swoim budżecie na zakup i import motocykla.
 
 • Polska: Standardowa stawka VAT – 23%
 • Francja: Standardowa stawka VAT – 20%
 • Belgia: Standardowa stawka VAT – 21%
 • Niemcy: Standardowa stawka VAT – 19%
 • Holandia: Standardowa stawka VAT – 21%
 • Luksemburg: Standardowa stawka VAT – 17%
 • Czechy: Standardowa stawka VAT – 21%
 • Słowacja: Standardowa stawka VAT – 20%
 • Austria: Standardowa stawka VAT – 20%
 
 
 
 

Więcej postów