...

Wysyłka Samochodu z Wielkiej Brytanii jako Mienie Przesiedleńcze do Polski

Przeprowadzka za granicę często wiąże się z koniecznością zabrania ze sobą własnego samochodu. Proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania, zgromadzenia niezbędnych dokumentów oraz zrozumienia przepisów celnych i rejestracyjnych obowiązujących w kraju docelowym. Poniżej znajdziesz wyczerpujące informacje, które pomogą Ci przejść przez ten proces bezproblemowo.

Dokumenty potrzebne do wysyłki samochodu jako mienie przesiedleńcze

Aby móc legalnie przetransportować i zarejestrować samochód jako mienie przesiedleńcze, potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Dowód własności: Oryginał certyfikatu rejestracyjnego lub faktura zakupu pojazdu.
 • Dowód tożsamości właściciela: Paszport lub inny ważny dokument tożsamości.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu za granicą: Dowód, że właściciel pojazdu mieszkał poza granicami kraju przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przeprowadzką.
 • Zaświadczenie o braku zobowiązań finansowych: Potwierdzenie, że na pojazd nie zostały nałożone żadne kredyty, leasingi czy inne zabezpieczenia finansowe.

Proces celny przy imporcie samochodu jako mienie przesiedleńcze

Kluczowe etapy procesu celnego przy imporcie samochodu to:

 • Zgłoszenie celne: Należy zgłosić pojazd w odpowiednim urzędzie celnym, przedstawiając wszystkie wymagane dokumenty.
 • Inspekcja: Pojazd może być poddany inspekcji w celu potwierdzenia jego stanu i zgodności z lokalnymi przepisami drogowymi.
 • Zwolnienie celne: Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, samochód może zostać zwolniony z należności celnych.

Rejestracja pojazdu jako mienie przesiedleńcze

Po pomyślnym przeprowadzeniu procedur celnych, kolejnym krokiem jest rejestracja samochodu w nowym kraju:

 • Przegląd techniczny: Samochód musi przejść obowiązkowy przegląd techniczny, aby potwierdzić jego zgodność z normami bezpieczeństwa i emisji spalin.
 • Ubezpieczenie: Przed rejestracją należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu.
 • Rejestracja w urzędzie komunikacji: Trzeba złożyć wniosek o rejestrację, dołączyć wymaganą dokumentację oraz uiścić odpowiednie opłaty rejestracyjne.

Przepisy prawne dotyczące importu samochodu jako mienie przesiedleńcze

Unia Europejska

Na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mienie przesiedleńcze, w tym samochody, może być zwolnione z należności celnych pod warunkiem, że:

 • Samochód był używany przez właściciela poza UE przez co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką.
 • Właściciel mieszkał poza UE przez co najmniej 12 miesięcy.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy mogę zarejestrować samochód jako mienie przesiedleńcze bez dowodu zamieszkania za granicą?

Nie, dowód zamieszkania za granicą przez minimum 12 miesięcy jest wymagany do zakwalifikowania pojazdu jako mienie przesiedleńcze.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia samochodu do urzędu celnego?

Niezgłoszenie pojazdu może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych oraz koniecznością zapłaty pełnych należności celnych i podatkowych.

Czy samochód musi być w mojej własności przez określony czas przed przeprowadzką?

Tak, zwykle wymagane jest, aby samochód był w twojej własności i był używany przez co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką.

Czy mogę sprzedać samochód zaraz po jego zarejestrowaniu jako mienie przesiedleńcze?

Sprzedaż samochodu tuż po jego zarejestrowaniu może wymagać wcześniejszego powiadomienia urzędu celnego i może wiązać się z koniecznością zapłaty należności celnych, jeśli zostały one pierwotnie umorzone.

Transportowanie samochodu jako mienie przesiedleńcze jest procesem, który wymaga dokładnego planowania i przygotowania. Przestrzeganie wyżej wymienionych kroków pomoże zapewnić, że proces przebiegnie sprawnie, a samochód zostanie legalnie zarejestrowany w nowym miejscu zamieszkania.

 

Więcej postów