...

Osobisty Program Eksportu (VAT Notice 707): Co Musisz Wiedzieć

eksport towarów bez płacenia VAT

Osobisty Program Eksportu (Personal Export Scheme) to system, który pozwala uprawnionym klientom na zakup pojazdu w Wielkiej Brytanii bez podatku VAT, pod warunkiem, że zostanie on wyeksportowany poza UK. System ten jest szczególnie korzystny dla osób zamierzających opuścić Wielką Brytanię na co najmniej 6 miesięcy, zarówno dla mieszkańców UK, jak i dla odwiedzających z zagranicy.

Kto może skorzystać z programu?

Program może być wykorzystany przez:

  • Odwiedzających z zagranicy, którzy nie przebywali w UK przez więcej niż 365 dni w ciągu ostatnich 2 lat lub 1095 dni w ciągu ostatnich 6 lat przed datą złożenia wniosku o skorzystanie z programu. Muszą oni zamierzać opuścić UK i pozostać poza nią przez co najmniej 6 miesięcy.
  • Mieszkańców UK, którzy zamierzają opuścić i pozostać poza UK przez co najmniej 6 miesięcy.

Jakie pojazdy można nabyć w ramach programu?

Program może być wykorzystany do zakupu nowych lub używanych:

  • Samochodów
  • Motocykli
  • Kamperów

Programu nie można wykorzystać do zakupu rowerów ani przyczep kempingowych.

Jakie są warunki programu?

Klient musi osobiście odebrać pojazd w UK i podpisać certyfikat odbioru. Pojazd może być używany tylko przez klienta, jego małżonka, szofera w imieniu klienta lub inną uprawnioną osobę, która opuszcza UK i ma zgodę klienta na jego użycie.

Pojazd musi zostać wyeksportowany z UK w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, jeśli klient jest uprawnionym mieszkańcem UK, lub w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, jeśli jest to odwiedzający z zagranicy, który nie przebywał w UK przez więcej niż 365 dni w ciągu ostatnich 2 lat lub 1095 dni w ciągu ostatnich 6 lat.

Klient musi pozostać poza UK z pojazdem przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy od daty wywozu pojazdu. Klient nie może zbyć pojazdu lub próbować go zbyć w UK poprzez wynajem, zastaw jako zabezpieczenie, sprzedaż, darowiznę lub jakiekolwiek inne środki.

Jeśli klient nie spełni wszystkich warunków, VAT będzie należny od wartości pojazdu w momencie zakupu, a pojazd może podlegać konfiskacie.

Jakie są obowiązki sprzedawcy?

Sprzedawca musi dostarczyć i wystawić fakturę za pojazd zwolniony z VAT bezpośrednio do wnioskodawcy. Dodatkowo, sprzedawca musi upewnić się, że klient jest uprawniony do skorzystania z Osobistego Programu Eksportu, że klient otrzymał i przeczytał kopię sekcji 1 do 7 zawiadomienia 707 i że klient zgadza się spełnić wszystkie warunki programu.

Sprzedawca musi również zatrzymać datowany certyfikat odbioru pojazdu, który musi być podpisany przez wnioskodawcę. Sprzedawca musi również prowadzić osobne zapisy każdego pojazdu dostarczonego w ramach programu, pokazując datę dostawy, nazwisko wnioskodawcy i adres w UK, szczegóły dotyczące dostarczonego pojazdu, kwotę VAT, która nie została zapłacona za cenę dostawy, w tym cenę wszelkich akcesoriów lub dodatków oraz wszelkie koszty dostawy, pomniejszone o wszelkie udzielone zniżki.

Podsumowanie

Osobisty Program Eksportu jest korzystnym systemem dla osób planujących opuścić Wielką Brytanię na co najmniej 6 miesięcy, pozwalającym na zakup pojazdu bez podatku VAT. Zarówno sprzedawcy, jak i klienci muszą jednak spełnić szereg warunków, aby skorzystać z tego programu.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to