...

CMR – Międzynarodowy List Przewozowy: Przewodnik dla Importerów i Eksporterów

cmr międzynarodowy list przewozowy pdf,

Wprowadzenie

CMR, znany również jako Międzynarodowy List Przewozowy (ICN), jest standardowym dokumentem umowy przewozu towarów stosowanym podczas międzynarodowego transportu drogowego. W tym przewodniku przyjrzymy się bliżej temu kluczowemu dokumentowi i dowiemy się, jak go prawidłowo używać.

Co to jest CMR?

CMR to skrót od 'Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route’, który można przetłumaczyć jako 'Przewóz Towarów Drogą Lądową’. Dokument ten został zdefiniowany na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1956 r. dotyczącej umowy o międzynarodowym przewozie towarów drogą lądową, zwaną Konwencją CMR.

Funkcje i zastosowanie CMR

List przewozowy CMR stanowi dowód umowy przewozu drogowego, określa zakres i odpowiedzialność za wykonaną operację oraz identyfikuje strony zaangażowane i transportowane towary. Jego użycie oznacza przestrzeganie CMR (Contrat de Transport International de Marchandises par Route), które reguluje ten dokument.

Kto wystawia dokument CMR?

Wystawienie tego dokumentu powinno nastąpić przez przewoźnika (kierowcę ciężarówki) z wszystkimi niezbędnymi informacjami do sformalizowania odbioru towarów. Jednak zwykle to eksporter (nadawca) wypełnia dokument po przyjeździe ciężarówki do jego magazynu, zawsze w przypadku pełnych ładunków. W przypadku grupowania ten dokument zwykle jest obsługiwany przez agenta przesyłającego, ponieważ istnieje wewnętrzny transport do odbioru towarów grupowanych z innymi towarami od różnych eksporterów, aby wysłać je wspólnie do ostatecznego miejsca przeznaczenia w obcym kraju.

Elektroniczny CMR / e-CMR

e-CMR lub elektroniczny CMR jest cyfrowym odpowiednikiem dokumentu przewozowego CMR w formacie papierowym, który jest używany i podpisywany w 4 egzemplarzach (nadawca, odbiorca, przewoźnik i administracja). Jego użycie oznacza przestrzeganie Umowy CMR, która go reguluje.

Podsumowanie

Przewoźnik musi posiadać notatkę CRM, aby móc komercyjnie transportować towary międzynarodowo drogą lądową. Przewoźnik ma prawo odmówić transportu towarów, jeśli nie zostanie dostarczony kompletny dokument CMR.

Pamiętaj, że prawidłowe zrozumienie i użycie CMR jest kluczowe dla skutecznego i zgodnego z prawem międzynarodowego transportu drogowego. Upewnij się, że jesteś dobrze przygotowany i zawsze skonsultuj się z ekspertem w razie wątpliwości.

Więcej postów

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Mienie przesiedleńcze z UK do Polski

Decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest przewóz mienia przesiedleńczego. Jak to